20190713 Dámská zdraví z Posázaví - k prameni Sázavy
Dámská 2019 se tentokrát konala v Posázaví a to do slova a do písmene. Cílem bylo jet od pramene k soutoku Sázavy, a to co nejblíže vodě. Takže ideálně po červené kolem Sázavy nebo po Posázavské cyklotrase č. 19. Ne vždy to ale bylo možné dodržet.
Ačkoli i letos se již teploty od května držely kolem 30°, zrovna v den našeho odjezdu se počasí obrátilo. Sobota byla avizovaná jako nechladnější a nejdeštivější den celého týdne a takřka i měsíce. Na déšť jsme ale byly připraveny a na chladné počasí rovněž a navíc, kdo se bojí, nesmí na Sázavu :o)))
Z domova jsem vyrazila s hodinovým předstihem cca v 6:45. Na Letné jsem pořídila klasickou fotku s Vltavou a pak se události poněkud vymkly plánu. Jen jsem uklidila foťák, zjistila jsem, že přední duše je prázdná. A to tak že total. Jo, člověk se nemá rouhat a já jsem se teda cestou rouhla docela dost. Je fakt, že jsem se hned zalekla, abych za trest nepíchla, no a v zápětí jsem na kraji Letenských sadů vjela do střepů po rozbité sklenici. A bylo vymalováno...
Díky "mlíku" na opravu duší bylo zcela zjevné, že je proseklý plášť i duše. Nemělo ani smysl vytahovat pumpičku, tohle bude na přezutí.
A tak jsem pěšmo nabrala kurz na metro a na Hlavák jsme tentokrát odjela MHD. Ve vlaku pak bylo dostatek času na to, abych duši zalepila - ten kousek střepu tam stále ještě byl! A zalepila jsem dobře, protože duše drží ještě dneska :o)))
V Přibyslavi sedáme na kola a vyrážíme na cestu.
Trošku oklikou (abychom také něco najely) pojedeme k prameni (bod 22) a pak na v.n. Pilská, kde máme první nocleh. No a jestli zbudou síly, tak se večer ještě zajedeme kouknout do Žďáru.
Cestou už jsme se trošku rozhlédly po Přibyslavi. Jezdeckou sochu Jana Žižky z Trocnova asi pozná každý. Je z roku 1935 od Bohumila Kafky, který byl osloven k vytvoření návrhu Žižkova pomníku na Žižkově. K práci přistoupil velice zodpovědně, návrhy konzultoval s historiky a přibyslavská socha vznikla jako menší zkušební odlitek.
O kousek dál je pomník Karla Havlíčka Borovského do sochaře Roman Podrazského, rodáka z Přibyslavi. Jen nějak nechápu to umístění. Busta stojí v zarostlém svahu za svodidly u hlavní ulice na náměstí. Místo poněkud nedůstojné...
Na začátku náměstí je památník obětem 1. a 2. SV od sochaře Karla Samohrda. Reliéf zachycuje trojici československých legionářů (italského, ruského a francouzského).
Chtěly jsme také nakouknout do kostela sv. Jana Křtitele, ale zrovna se tu formoval svatební špalír, tak jsme se dostaly jen ke gotické věži před kostelem. Původní věž je z roku 1497 a sloužila na obranu města. Z toho důvodu byl vstup do věže umístěný ve výšce 7 m, ke kterému vedlo dřevěné schodiště. V případě ohrožení bylo možné jej lehce odstranit. Od paty až po kříž na vrcholu báně je věž vysoká 50,3 m.
A tahle budova vedle kostela je bývalá škola postavená pozdně barokním až raně klasicistním stylu. Dnes je přestavěná na byty.
Mariánský sloup - musím říct, že tohle je první mariánský sloup v moderním stylu, který jsem viděla a mě osobně se líbí.
A nějaké ty "zbytečné" informace.
Socha sv. Václava - tentokrát ve stylu vrcholného baroka.
Boží muka u hřbitova - stojí v místě společného hrobu vojínů, kteří zemřeli v místní nemocnici během Sedmileté války v letech 1756-63.
Z Přibyslavi jsme původně plánovaly jet po červené "Cestou K. H. Borovského", ale vzhledem k tomu, že šlo o pěšinu podél potoka a pár přeháněk se již přehnalo, zvolily jsme silnici památkově chráněnou lipovou alejí.
Kamenný kříž u silnice. Stejné kamenné kříže jsme potkávaly po celou část trasy přes Vysočinu. Jak kdyby tu na ně měly licenci :o))) Lišily se jen ztvárněním Ježíše Krista, který v mnoha případech už i chyběl.
Zastavení u Žižkovy mohyly. Mohyla je postavená podle návrhu A. Wiehla stavitelem Josefem Šupichem. Odhalena byla v roce 1874 při příležitosti 450. výročí Žižkova úmrtí. Mohyla je vysoká cca 10 metrů, ale některé zdroje uvádí i 15 - 16 m.
Stojí na místě, kde údajně 11. 10. 1424 Žižka v náručí Michala Koudele ze Žitenic zemřel. Na vrcholu kamenného kuželu je umístěn asi 1,5 m vysoký kalich, který je symbolem českého husitství.
Kamenný válec pod kuželem je zakončený konzolovou římsou na němž jsou uvedeny názvy vítězných husitských bitev - Praha 1420, Plzeň 1420, Sudoměř 1420, Vodňany 1420, Benešov 1420, Vožice 1420, Žižkov 1420, Kutná Hora a Německý Brod 1422, Hořice 1422, Malešov 1424, Přibyslav 1422.
Podstavec pomníku tvoří pravidelný čtyřboký hranol z kamenných kvádrů, ve kterém vsazeno 67 kvádrů z různých mís Čech a nápisy označujícími dárce kamene a místa původu kamene. Dárci jsou obce, spolky a osoby z Česka i mimo Česko.
A chytla nás tu také první dnešní přeprška, tak jsme si aspoň daly sváču.
Na okraji obce Žižkovo Pole.
Havlíčkova Borová a rodný dům K. H. Borovského, kde bylo v roce 1931 slavnostně otevřeno muzeum. V současné době je zde stálá expozice věnovaná životu a dílu slavného rodáka. Dále je ve výstavních prostorách umístěna expozice věnující se rodáku S/Ldr Josefa Stránského, DFC a padlým příslušníkům 311. peruti RAF z Vysočiny.
Co by to bylo za rodiště slavné osobnosti, kdyby v centru obce nebyla její socha. Až tady jsme si všechny uvědomily, že K. H. Borovský zemřel také velmi mlád (35 let). Nicméně stihnul po sobě zanechat nesmazatelnou stopu.
Nápisy na soklu.
Pískovcový pomník významného rodáka je dílem Josefa Strachovského. Odhalen byl v roce 1901.
Příjemné zákoutí za sochou. I s pítkem.
"Na červené netrvám" hlásala HMS, jen jsme vjely do lesa. No, neodporovaly jsme jí :o)))
A navíc na ní straší :o)))
Při bouři v týdnu to tady ale muselo být fakt hustýýýý. Obdobné stopy po bouřce jsme nacházely takřka po celou cestu přes Vysočinu. Také zprávy hlásaly, že Vysočina byla jedna z nejvíce zasažených oblastí.
A další dřevěná socha. Tady se tedy dokáží vyblbnout :o)))
Dřevěná plastika věnovaná všem myslivcům a lesákům, kteří se již z lesa nevrátili...
A o kousek dál na nás shůry kouká Ferda mravenec.
Jéééé, hrníčky na stromě...
a pod nimi studánka.
Studánka "U Podhoráku".
Na křižovatce cest je další památník - tenhle připomíná Jaroslava Bezpalce a Josefu Lacinu, kteří se zasloužili o vznik, rozvoj a obnovu Lesního družstva obcí v Přibyslavi.
Ne, v lese mezi Havlíčkovou Borovou a Krucemburkem se člověk fakt nenudí :o)))
A o kousek dál je opravdu obrázek.
Je málo obcí, kde se najde jak evangelický, tak i křesťanský kostel a hřbitov. Krucemburk je jednou z nich. Tohle je evangelický kostel se hřbitovem.
Původně jsem na hřbitov zajíždět nechtěla, ale přes zeď mě zaujal tenhle netradiční sloup - je to památník obětem 1. a 2. SV.
Jak je vidět, evangelický hřbitov tu funguje již více jak sto let...
V lesích okolo Vojnova Městce působilo za 2. SV několik partyzánských brigád. Na OÚ v Krucemburku připomíná partyzánské hnutí pamětní deska a právě zde také začíná modrá značka "Cesta partyzánské bigády Mr. J. Husa" po které jsme pokračovaly dál.
V budově OÚ je také "Pamětní síň Jana Zrzavého", který je v Krucemburku pohřben.
Cestou ke hřbitovu jsme minuly sochu sv. Jana Nepomuckého...
...a památník padlým v 1. a 2. SV.
Kostel sv. Mikuláše. Sakristie a spodní část věže, pocházející ze 13. stol., jsou postaveny v románském slohu. V 15. stol. bylo vybudováno kněžiště a loď kostela ve slohu gotickém. R. 1697 byla realizována barokní přestavba lodi.
Kříž pod kostelem.
Do kostela se dalo nahlédnout. Jak je vidět, probíhají tu zrovna drobnější opravy.
Vpravo je vidět gotická kamenná křtitelnice, která se dochovala z původního kostela.
A pak jsme zašly na hřbitov u kostela - centrální kříž mizí v korunách lip.
Při zdi kostela se najdou velmi staré náhrobky.
My ale hledaly tento - hrob Jana Zrzavého. Náhrobek je z pískovce a navrhnul jej sám Jan Zrzavý.
V Krucemburku jsme u oběda přečkaly jednu přepršku a pak jsme se po modré značce vydaly dál. Hrom a blesk nám ale záhy byly v patách.
Do poslední chvíle jsme jely a pak jsme se ukryly v jehličí.
Asi po 15 minutách jsme jely dál, ovšem cesty se velmi rychle měnily v jezírka a potoky.
Při dalším náporu deště už nebylo kam se schovat. Nicméně i na lesní cestě jsme aspoň trochu před deštěm chráněné byly.
Nová Huť a další památníček partyzánského hnutí.
Foťáku se v dešti už moc fotit nechtělo...
Poslední odbočka - odtud by to k prameni Sázavy mělo být asi 600 metrů.
A opravdu to netrvalo tak dlouho a stanuly jsme na "břehu" Sázavy...
A přesně v 16:45 jsme byly u pramene. P.S. - dá se najít snadno, vedou sem žluté šipky...
Pozdrav od konkurence.
Ano, byly jsme tu :o)))
Od pramene jsme původně chtěly jet ještě přes Cikháj, ale s ohledem na déšť jsme tuhle zajížďku škrtly a nabraly jsme kurz do kempu. Škrdlovice a sousoší Hroši od sochaře Michala Olšiaka (r. 2008).
Sv. Florián o kousek vedle.
U hráze Velkého Dářka jsme potkaly další Olšiakovu sochu - Rozcestník Dařbucha (z r. 2011).
Podvečerní Velké Dářko.
A vykouklo na nás i Sluníčko. Ono snad opravdu zítra už pršet nebude!!!
Památník obětem 1. a 2. SV a obětem holocaustu v Polničce.
U v.n. Pilská potkáváme další Olšiakovo dílo - symbolické sousoší "Hranice Moravy a Česka". Sousoší se sice na hranici nenachází, ale komu by taková drobnost vadila :o)))
Na břehu pak pomníček partyzána.
Přes hráz v.n. se sice nesmí jezdit ani jít, nicméně turistická značka tam byla a k recepci kempu to bylo nejblíž.
A jsme "doma" - naše byla chatka č. 5...
malá, ale útulná a pro nás plně dostačující. Navíc hospoda, sprchy a WC byly hned přes cestičku.
No a začalo odbahňování a sušení. Na letošní Dámskou jsem vzala zbrusu nové cyklosandály a pokřtila jsem je opravdu důkladně.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ). - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

20190713 Dámská zdraví z Posázaví - k prameni Sázavy

Popis

vše o Dámské 2019 - http://vrstevnice.com/akce/2019/1907cervenec/190713/190713.html
trasa - https://mapy.cz/s/3wUyq
ujeto - 3 + 48 km a nastoupáno cca 650 v. m.
moje akce 2019 - http://www.vrstevnice.com/akce/2019/akce2019.html
#sázava, #sázava, #přibyslav, #žižka, #krucemburk, #pramen, #dářko, #olšiak, #pilská, #zrzavý, #borovský

Období

červenec 2019

Statistiky

  • 80 fotek
  • - zobrazení
  • 7 se líbí

Fototechnika

Sony DSC-RX100

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Zakódované album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Další alba autora

Podobná alba

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout
znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIP Změny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotkuvideo tak objeví více lidí.
20190713 Dámská zdraví z Posázaví - k prameni Sázavy
Komentáře Přidat