20170715 Dámská 2017 - z Brozan n/Orlicí do Vikletic
Startovní foto sobotní etapy. Avizované deště se vypršely v noci, tak snad nám rosničky popřejí.
Krátce po deváté odjíždíme z kempu.
Brozany nad Ohří - kostel sv. Gotharda. Původně románská svatyně ze 2. čtvrtiny 13. stol., ve 14. stol. přestavěná goticky, v 16. stol. renesančně. Dnes je kostel podélnou jednolodní stavbou se dvěma věžemi, západní věž je románská, druhá renesanční. V interiéru se nachází zlomky ornamentálních a figurálních nástěnných maleb z období kolem r. 1350, renesanční oltáře saského typu z let 1571-73 aj.
Renesanční mlýn ze 16. stol. a na kopci nad mlýnem stojí bývalá tvrz. Vodní mlýn pod tvrzí dal v letech 1516 až 1528 postavit tehdejší majitel Brozan Jaroslav z Vřesovic, hejtman Litoměřického kraje a od roku 1529 dokonce zemský hejtman. Mlýn vznikl na tzv. mlýnské strouze, umělém rameni Ohře, která byla budovaná současně s mlýnem. První zprávou o strouze je povolení probošta doksanských premonstrátek k její stavbě z roku 1516. Stavbu prováděli v rámci svých robotních povinností poddaní brozanského panství. Strouha začíná na hostěnickém jezu a po přibližně čtyřech kilometrech ústí zpět do Ohře pod Brozany.
Dnes je mlýn využíván jako malá vodní elektrárna. MVE je osazena dvěma turbínami HYDROHROM 600S a asynchronními generátory MEZ Frenštát F225M08 o celkovém výkonu 0,038 MWh.
Tvrz vznikla počátkem 15. století přestavbou původní dřevěné tvrze. Sloužila jako sídlo purkrabí mělnických proboštů nebo majitelů brozanského panství. V roce 1559 ji Zikmund Brozanský z Vřesovic nechal upravit na renesanční zámek, jehož fasádu zdobila figurální sgrafita a nápisy. Po vydrancování saskými vojsky sídlo ztratilo svůj dřívější společenský význam a sloužilo různým účelům. Po rekonstrukci v roce 2002 zámek částečně slouží pro pořádání kulturních akcí obce a částečně je zpřístupněn veřejnosti (v sezóně o víkendu).
Trošku "selského baroka".
A nesmí chybět ani barokní socha sv. Jana Nepomuckého - tahle je z roku 1726.
Kaplička v Hostěnicích.
Z Brozan se nám nechtělo jet po frekventované hlavní silnici, ani zdlouhavě přes Horní - Dolní, a tak jsme to vzaly po červené podél vody. Až na konec Hostěnic byla cesta parádní. Pak nás ale zavedla na mez.
Je pravda, že nás před jedním úsekem téhle červené známý varoval, ale nakonec jsme si řekly, že přece nemůže být tak zle. A tak jsme pokračovaly...
Jo, ani ten pes nevěřil vlastním očím, kam se s těmi koly cpeme :o)))
Statek.
Z meze jsme vylezly na pole, obešly jsme roh a byla tu pěšina zpět k řece. Po nočních deštích to dost klouzaly, ale slezly jsme to OK a oddechly jsme si, že to máme za sebou. Předčasně...
To, co následovalo, jsme si nepředstavovaly ani v nejmenším. Cesta se změnila v kluzký svah, který končil v Ohři.
Mě a HMS klouzaly cyklistické boty po blátě jak po ledu. Lenka jako jediná měla obyčejné "botasky" a prošla naprosto v pohodě.
Tady to bylo s naloženými koly dost hustý.
Celý ten úsek mohl mít tak 500 metrů, ale každý metr byl víc než výživný.
A zdolání tohoto úseku nám trvalo takřka hodinu.
A takhle vypadaly podrážky mých bot po zdolání tohoto úseku.
Břežany nad Ohří - tady u kaple jsme konečně odbahnily svoje boty.
Budyně nad Ohří - vodní hrad. Bohužel se tu akorát konaly Keltské slavnosti a vstup byl možný pouze za obolus 100 a více korun. To pro nás ale nemělo smysl. Budyni jsem navštívila v roce 2015, takže aspoň náhled toho, o co jsme přišly http://vrstevnice.rajce.idnes.cz/20150426_Budyne_na_Ohri
Kostel sv. Václava na náměstí. Původně gotický kostel ze 13. stol., přestavěný r. 1494. Ve 2. polovině 17. stol. zbarokizovaný. Trojlodní stavba členitého půdorysu s mohutnou hranolovou věží.
Do kostela se dalo nahlédnout přes mříž.
Oltářní menza z r. 1478 s plastikami od Bartoloměje Edera.
Hazmburk - ne, tam jsme dnes nemířily. Půl dne jsme ho ale měly v dohledu.
Tak tohle jsem nemohla nevyfotit. Ne, nechápu a také jsme z kol nesesedly. Je otázka, zda si HMS s Lenkou vůbec všimly, že mají sesednout :o)))
Japonská zahrada u zahradnictví mezi Kostelcem nad Ohří a Poplzí.
Hazmburk nad Libochovicemi.
Libochovice - kostel Všech svatých. Zbudovaný byl na počátku 18. stol. v barokním slohu, ke stavbě bylo využito části základního zdiva původního gotického kostela. Vysvěcen byl 1. listopadu 1705 přestože nebyl zcela dokončen. Jednolodní stavba s hranolovou věží. Z původních šesti zvonů se ve věži dochovaly pouze dva - zvon Vavřinec (přelit r. 1739) a umíráček Michael z r. 1874. Hlavní oltář je rámový z r. 1745.
Cestou k zámku.
Na zámku v Libochovicích se narodil Jan Evangelista Purkyně.
Zámek Libochovice se zámeckou kaplí Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Raně barokní zámek nabízí prohlídku interiérů, ovlivněných jednotlivými styly od renesance až po klasicismus. Na zámku se natáčely seriály Malý pitaval z velkého města nebo film Princ a já.
Vstupní portál do kaple.
Na zámku byla jedna svatba za druhou, tak bylo obtížné dostat se dovnitř aniž bychom se musely prodírat svatebčany.
Znak Lobkoviců nad vstupním portálem.
Nakonec se nám podařilo do nádvoří nahlédnout.
A přes skleněné dveře jsem ještě nakoukla do salla terreny.
Tohle jsou vždycky nádherné prostory.
A pak jsme ještě nakoukly do zahrady.
Barokní sochy u Ohře - tady vytváří rybníček.
A jedna letní fotka s palmami. Někdo kvůli nim jezdí k moři, nám stačí zajet k Ohři :o)))
Zabezpečení proti rozpadu - vypadá jako by to tam patřilo.
Kaplička Poplze.
Ke zbytkům hradu Šebín jsme nezajížděly.
Ale studánka se minout nedala :o)))
Dneska se nám cestou otvíraly úžasné výhledy.
A jako bonus jsme viděly, kde zrovna prší. Vpravo je ještě patrný Hazmburk.
Stradonice - obdobných desek bylo v obci hned několik.
Dřevěná zvonička a křížek.
A další památník na květnové boje v roce 1945. Tady to asi bylo drsný.
Při sjezdu do Pátku se na obzoru objevil dešťový mrak. Čím dál více bylo jasnější, že tomu neujedeme.
Nakonec jsme dojely až do Radonic, kde jsme déšť přečkaly v busové zastávce.
Kystra - tak tomu říkám úspora. Nač stavět kapličku a památník padlým, když to jde všechno spojit v jedno. Musím říct, že tohle jsem nikde jinde neviděla.
Tak tohle musel být kdysi velký a bohatý statek. Kdo ví, jak dlouho se dědil z pokolení na pokolení, pečlivě se hromadil majetek a dnes... S panem sedlákem by to asi seklo...
Rozlomených stromů jsme cestou viděli poměrně dost. Při bouřích před 14 dny to tady asi bylo dóoost hustý.
Obora - bílá kočička ležela v klidu uprostřed křižovatky a nehnula brvou ani když kolem jelo auto. O bílých kočičkách s modrýma očima se říká, že brzy ohluchnou a chvíli jsme diskutovaly, jestli to postihlo i jí. Ale neměly jsme to jak zjistit. Těžko říct - kočka ležela v klidu, i když nás viděla. Teda jestli náhodou nebyla i slepá...
A opět nálož selského baroka.
Kostel sv. Kateřiny - tipovaly jsme na románský základ, ale byl postaven r. 1731 v barokním slohu. Po r. 1945 kostel zchátral. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel v r. 2008.
Jednolodní obdélná stavba s užším trojboce uzavřeným presbytářem, po jehož jižní straně se nachází nízká předsíňka a po severní straně starší hranolová věž.
Zařízení je převážně rokokové z období kolem poloviny 18. stol. Hlavní oltář je doplněn obrazem Zasnoubení sv. Kateřiny a sochami sv. Václava a sv. Víta. Škoda, že byl kostel uzavřen.
Poblíž kostela nás pak upoutala tahle stavba - tipovaly jsme to na bývalý mlýn.
Sgrafiti ale "Luděk et Miroslaus" datovaly rokem 1978, tak těžko říct, jestli ho v té době opravovali nebo vytvořili.
Přijíždíme do Loun.
Bývalá hospodářská záložna...
a něco víc o domě.
Náměstí bylo vylidněné, takže Mistr Jan Hus ze své podesty kynul jen autům na parkovišti pod ním.
Sochu dal postavit "Spolek pro zbudování pomníků mužům o národ český zasloužilým" - zajímavý název spolku. Dneska by ale asi byl popotahován za diskriminaci...
Na domě za sochou Mistra Jana Husa je pak pamětní deska Kamila Hilberta, který zde prožil dětství a mládí.
Radnice - nádherná budova.
Chrám sv. Mikuláše - kříž u vstupu. Dál se fotit nesmělo a vstup je zpoplatněný. Jen jsme dovnitř nahlédly a kostelu vévodí nádherný dřevěný oltář vyplňující celou východní stěnu - něco takového se opravdu hned tak nevidí. Chrám stojí na místě starého farního kostela ze 13. století, který zničil v roce 1517 požár. Z původního kostela byla ponechána pouze masivní věž. V pozdně gotickém slohu vybudovali trojlodní stavbu s pěknou žebrovou klenbou na subtilních pilířích a jehlancovitou střechou, dokončenou v roce 1537.
Za kostelem je dům U rytířů, kde je v současné době muzeum.
Do muzea jsme nešly, jen jsme nakoukly do dvora, kde je umístěn menhir - dnes jsme původně měly v plánu vidět 4 menhiry, nakonec jsme ale stihly jen tento.
Z centra Loun jsme vyjely Žateckou bránou. Samotná průjezdní věž vnitřní brány zanikla. Zbytky kamenické výzdoby na průčelí kulisové brány barbakánu ukazují, že jeho důležitou funkcí bylo reprezentovat město pro příchozí z obou hlavních směrů zemských cest od Žatce a ze severu přes most od řeky. Z unikátní sochařské výzdoby zůstaly jen baldachýnové stříšky, městský znak se symbolickým W (Vladislav Jagellonský) a tři nápisové desky s datací stavby do roku 1500.
Současný stav je pouhým zlomkem původního mohutného fortifikačního komplexu s vnějším valem, příkopem překlenutým padacím mostem a dodnes zachovanou kulisovou bránou, za níž následoval vnitřní příkop s dalším barbakánem a poté teprve vnitřní věžovitá brána.
Ještě troška selského baroka a pak už jsme se s Louny definitivně rozloučily.
Březno - kamenný kříž.
Skupice - výklenková kaplička na okraji obce. Jen to bývalé silo se do pozadí moc nehodí. Ne, tady se s tím architekti moc nepárali. Prostě se to postavilo.
Kaplička uprostřed obce.
A na konci obce ještě památník obětem světové války.
Strkovice - kaplička uprostřed vsi. Dřív by se řeklo "na návsi" :o))) Z boku pak deska na památku obyvatel Sterkowitz v 1. SV.
A naproti kapličce zámek - jde o pozoruhodnou pozdně empírovou stavbu, která nahradila bývalou tvrz z roku 1602. Devastaci zámku v době socialistického zemědělství napravila oprava objektu po převzetí do soukromého vlastnictví. Chátrání zajímavých objektů dvora však bohužel pokračuje. Zámek je veřejnosti nepřístupný.
Hradiště - kostel sv. Šimona a Judy. Gotické jádro kostela pochází ze 2. poloviny 14. stol. V 18. stol. přestavěn barokně. R. 1843 opravena kostelní věž. Jednolodní obdélná stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem, k jehož severní straně je připojena sakristie, s hranolovou věží. V interiéru barokní lavice, kamenná kropenka a kamenná křtitelnice s dřevěným víkem ze 16. stol., ostatní zařízení pochází z 19. stol.
Křížek u kostela.
Mezi chmelnicemi - blížíme se k Žatci :o)))
Žatec - rozhledna Chmelový maják. Maják tvoří 42 metrů vysoký tubus zakončený stylizovanou chmelnicí v podobě sedmi ocelových sloupů. Uvnitř tělesa jsou dva v sobě umístěné tubusy. Jeden z nich tvoří nosnou konstrukci a prostor pro výtahovou šachtu, ve kterém jsou promítány propagační filmy. Věž byla zpřístupněna v roce 2010. Z vyhlídkové plošiny se vám naskytne neodolatelný výhled na celé město, České středohoří či Krušné hory. Na věž jsme nevystoupaly, už bylo zavřeno.
Tramvajová zastávka "Žatec" - byla postavena jako upomínka na nerealizovaný projekt tramvajové dopravy v Žatci. Plány na něj vznikly v letech 1898 - 1905. Projekt nebyl zrealizován z důvodu nedostatku financí.
Nejede a nejede...
Klášterní kostel Korunování Panny Marie - byl zbudovaný v 17. stol. Jednolodní stavba má obdélný půdorys, zakončená pravoúhlým presbytářem, k jehož severní straně přiléhá sakristie, k severní straně lodi je připojena kaple. Hlavní oltář je raně barokní, s postranními brankami, pochází z doby okolo r. 1683.
Budova městské radnice - byla postavena r. 1362 bohatými měšťany. Původně sloužila jako tržnice sukna a jen v části budovy zasedala městská rada. V roce 1559 byla přestavěna v renesančním stylu Jiřím Všetečkou z Pardubic. Budova radnice v roce 1767 vyhořela poté, co velký požár zachvátil celý Žatec. Přestavba budovy trvala 10 let. Dnes zde sídlí městský úřad. Věž, která je vysoká 47 metrů, je přístupná veřejnosti.
Barokní sloup Nejsvětější trojice.
Domy na náměstí - musím říct, že tady je možné vidět samé výstavní budovy.
Střecha plná vikýřů.
Sloup Milénia - má symbolizovat tisíc let města jako poselství pro další generace.
Vodnická vrba u Ohře.
A naproti ní kočičí zákoutí.
Křížek u Přívlak.
A jsme pod Nechranickou přehradou.
Nad námi je jen voda a voda a voda...
Vyjíždíme na hráz.
Hráz vodní nádrže Nechranice - je nejdelší sypanou hrází nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Její délka dosahuje 3280 m - opravdu, měřila jsem to!!!
Samotná vodní nádrž Nechranice je pak se svou rozlohou 1338 ha pátou největší v ČR. Při její stavbě v 60. letech 20. století došlo k zatopení šesti obcí. Nádrž byla vybudována jako zdroj vody pro elektrárny v Tušimicích. Dnes slouží především k rekreaci. Část je vyhlášena Ptačí oblastí.
Na hrázi Nechranické přehrady.
Musím říct, že přejet hráz z počátku zábava, ale více jak 3 kiláky se stejnou scenérií "vpravo voda, vlevo silnice a sráz" trošku nuda. Navíc auta tu na rychlosti opravdu nešetřila. Ta rovinka si o šlápnutí na plyn vysloveně říkala. Ostatně my také šláply do pedálů :o)))
Vikletice - Rybářský domov. Jsme na konci dnešní etapy.
"Recepce" je v bývalé škole. Nenechte se zmást sluncem, dorazily jsme se přesně ve 21:00 hodin, kdy už opravdu nesvítilo. Fotky jsem pořizovala až ráno.
Sociální zařízení + kuchyňka je pro celé ubytovací zařízení jediné, ale stačilo.
Ubytování je v dřevěných chatkách.
Tahle byla "naše".
Parádní vybavení.
Plně dostačující i na delší pobyt. Jo, tak tady bychom si rodinnou dovolenou představit dokázaly :o))) Ještě jsme stihly pivo v restauraci u kempu a pak hurá do postýlek.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

20170715 Dámská 2017 - z Brozan n/Orlicí do Vikletic

Popis

vše o akci - http://www.vrstevnice.com/akce/2017/1707cervenec/170714/170714.html
trasa - https://mapy.cz/s/1Suf0 (ujeto 87,125 km)
z mé návštěvy Budyně nad Ohří v roce 2015 - http://vrstevnice.rajce.idnes.cz/20150426_Budyne_na_Ohri
akce 2017 - http://www.vrstevnice.com/akce/2017/akce2017.html

Období

Statistiky

  • 122 fotek
  • 3 se líbí

Fototechnika

Nikon COOLPIX P330

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album

Komentáře fotek a videí

Někdy všichni nestíháme, známe to! Proto na přání PRODLUŽUJEME BLACK FRIDAY -30% a platí na všechny dárky z fotek po zadání kódu: BF2022 v objednávce.
S kódem: BF2022 Akce platí do 11. 12. 2022
Získat slevu
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí…

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
20170715 Dámská 2017 - z Brozan n/Orlicí do Vikletic
Komentáře Přidat