20161105 Litoměřice - parkány I.
Být v Litoměřicích a nezajít se podívat na historické parkány, to by byl hřích.
Po prohlídce náměstí jsem zamířila kolem kostela Všech svatých do Jezuitské ulice.
Dům u Modrého hroznu - původně gotická stavba na úzké parcele byla v renesanci (1556) přestavěna pro váženého měšťana Adama Nožíře dle návrhu významného, původem italského stavitele Ambrože Baliho. Z tohoto období se zachoval kamenný portál se sedátkovými nikami.
Kamenný portál vstupní brány a akantová kartuše s malbou Madony s dítětem mezi prvním a druhým patrem domu.
SINAE ET INDIAE APOSTOLO URBIS TOTIUS VICINAE TUTELARI MAGNO XAVERIO
V Jezuitské bývala kolej...
ve které působil tako Josef Jungmann.
Barokní kostel Zvěstování Panny Marie.
Průčelí kostela.
Kostel byl uzavřený, takže dovnitř se nahlédnout endalo.
Kostel zvěstování Panny Marie je spojen visutou chodbou s jezuitskou kolejí. Pod ní začínají tzv. Jezuitské schody.
"Neznámo odkud" - kompozice J. Beránka, umístěná nad Jezuitskými schody v roce 1992.
Je odtud parádní výhled na Labe.
Do r. 1945 byla v nice plastika románského básníka J. E. Hilschera, který se r. 1806 narodil v kasárnách Jezuitské koleje. V roce 1952 sem byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1721.
Jezuitské schody.
A tady je branka, kterou lze projít na parkány. Původní systém hradeb připomínaný k roku 1257 zanikl beze stop. Dnešní gotický systém hradeb vznikl ve dvou etapách. Tvoří ji vnitřní hradba z doby kolem roku 1360-80 (místy vysoká přes 10m a 2m silná) a vnější parkánová zeď, původně 4,5m vysoká, postavená kolem roku 1513 (je zachována do výše cca 3m, silná cca 120cm).
Dnešní obvod hradeb je dlouhý cca 1 800m a tvoří hranice Městské památkové rezervace. V hradbách byly původně čtyři brány - východní Dlouhá brána (připomínaná r.1405, zbořena r.1863), jižní Mostecká (na cestě k přístavu, zbořena r.1831), západní zvaná Michalská (dle sousedního kostela, zbořena r.1839) a severní řečená Nová (dříve Cínařská, zbořena r.1839).
Parkány José Rizala.
Je odtud parádní výhled na Domský pahorek - je místem, kde se nacházelo na cca 6 ha původní knížecí a přemyslovské hradiště připomínané již roku 1096. Bohužel zmizelo beze stopy. Kolem roku 1057 zde kníže Spytihněv II. založil kapitulu sv. Štěpána. Po vzniku biskupství ve východní části návrší dal roku 1655 biskup Maxmilián Rudolf Schleinitz základ k vybudování uzavřeného církevního areálu, rozkládajícího se na cca 3ha, vymezeného cca 750m dlouhou hradební zdí se třemi branami. Hlavní severní brána (dosud zachovaná) z Dómské ulice pochází z r.1662 a nese znak prvního biskupa Schleinitze s letopočtem 1662.
Katedrála sv. Štěpána.
Parkány nesou jméno José Rizala od roku 1996. Filipínská vláda darovala městu Rizalovu bustu, jejíž kopie je umístěna na zdi parkánu.
Své místo tu má i socha K. H. Máchy, který právě v Litoměřicích zemřel.
Zemřel 6. 11. 1836, dva dny před svou svatbou. V domě, kde K. H. Mácha žil, je zřízen jeho památník. Tam ale až někdy příště.
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

20161105 Litoměřice - parkány I.

Description

Litoměřice - co jsem všechno viděla - http://www.vrstevnice.com/akce/2016/1611listopad/161105/161105.html
moje akce 2016 - http://www.vrstevnice.com/akce/2016/akce2016.html

Period

Statistics

  • 27 photos
  • 2 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
20161105 Litoměřice - parkány I.
Comments Add