20161105 Litoměřice - Mírové náměstí
V sobotu 5.11.2016 mě cesty zavedly do Litoměřic, které leží na soutoku Labe a Ohře. Kapitulu s kostelem sv. Štěpána zde kolem roku 1057 založil kníže Spytihněv. Tzv. „zakládací listina kapituly“ je nejstarší písemností tohoto druhu u nás a v originále se dochovala dodnes. Královským městem se Litoměřice staly na počátku 13. stol. Od roku 1655 zde sídlí biskupská litoměřická diecéze.
Jádro města tvoří již od počátků obdélníkové náměstí, dnes Mírové náměstí, které bylo původně tržištěm. Uprostřed náměstí stojí morový sloup. Na památku a z vděčnosti za překonání morové epidemie v r. 1680, při níž zemřelo asi 400 osob, bylo v letech 1681-85 dle návrhu Giulia Broggia sochařem Abrahamem Kitzingerem z Děčína a litoměřickými kameníky Andreasem Koldererem a Ambrožem (Ambrosio) Waldem postaveno barokní sousoší. Na jeho vrcholu je umístěna Immaculata = ikonografický typ P. Marie stojící na půlměsíci a zeměkouli s ovinutým hadem jako symbolem dědičného hříchu.
Na postranních soklech jsou umístěny sochy patronů proti moru: sv. Rocha, sv. Šebestiána, sv. Bartoloměje a sv. Františka Xaverského. Roku 1992 byly původní plastiky nahrazeny kopiemi od akademických sochařů-restaurátorů Čestmíra Mudruňky a Ivo Hamáčka.
Ve výklenku podstavce leží socha sv. Rosalie, rovněž patronky proti moru.
Na Mírovém náměstí stojí dvě kašny, které byly postaveny na místě původních kašen z roku 1541. Horní, pův. dřevěná, kašna byla postavena mistrem Martinem ze Žitavy a roku 1715 pak nahrazena barokní kamennou kašnou na níž je umístěna plastika čtyř delfínů, v jejichž otevřených tlamách jsou chrliče vody. Na jejich vztyčených ocasních ploutvích je položena kruhová mušle s vodotryskem.
Dolní kamenná kašna byla zničena během třicetileté války a v polovině 19. století pak nahrazena kopií kašny horní. Obě kašny byly restaurovány akademickým sochařem - restaurátorem Čestmírem Mudruňkou v roce 1994.
První cesta vedla - jak jinak - na kávu. Už na nteu jsem si vybrala kavárnu "Kafé doma" a rozhodně jsem nebyla zklamaná.
Kavárna byla ve dvoře domu na náměstí.
Interiér byl příjemný, obsluha rovněž a nabídka jídla i pití skvělá.
Řádně posilněna jsem se pak mohla vydat na prohlídku města, resp. Mírového náměstí. Většina domů na náměstí je v jádře gotická. Uvnitř a na fasádách lze ale vidět projevy všech stavebních slohů od gotiky až po 20. století. Na východní straně náměstí najdeme mj. nejstarší sochu, muzeum a kostel Všech svatých.
Socha sv. Vavřince, patrona města, se dvěma andílky (momentálně je tam jen jeden) tvoří od r. 1746 nároží domu na rohu Mírového náměstí a Velké Dominikánské ulice (dnes budova Komerční banky). Na podstavci se nachází reliéf svatého Floriána, nápis o opravě r. 1853 péčí stavitele Josefa Gaubeho a zápisy o dalších opravách z let 1952 a 1997. Autor sousoší není znám.
O kousek vedle je budova bývalé radnice, dnes muzeum. Jde o nejstarší renesanční stavbu ve městě.
Na severním rohu radnice je umístěna na pilíři kopie renesanční, nejstarší exteriérové plastiky ve městě (r.1539), tzv. Rolanda v podobě divého muže s kyjem, jako symbolu obchodu a trhu.
Ve spodní části pilíře pod Rolandem je upevněn český loket - stará délková míra (asi 59cm).
Na oblouku podloubí z Dlouhé ulice je zazděn zbytek pranýře, který býval do r. 1762 na prostředním pilíři.
V rohu náměstí je pak kostel Všech svatých. Poprvé je připomínán v roce 1235. Jsou zde nejstarší známé části zdiva v Litoměřicích - několik zazděných oken ze 13. století. Před polovinou 14. století byl součástí městského opevnění. Z této doby pochází i gotická věž vysoká cca 54 m.
V 18. století provedl Octavio Broggi barokní přestavbu kostela. Z této doby je i vstupní portál a průčelí kostela.
Hlavní oltář postavil syn O. Broggia - Antonio (* 1718), zřejmě podle návrhů svého otce. Pozoruhodným obrazem zde je "Kristus na hoře Olivetské" od tzv. Litoměřického mistra z poč. 16. století.
Z jižní strany je patrné, jak byl kostel postupně dostavován - kapli sv. Rocha a sv. Barbory přistavěl Giulio Broggi, barokní přestavbu provedl jeho syn Octavio a na dalších úpravách se podílel jeho vnuk Antonio.
U mélokterého kostela je vidět tolik věží najednou. "Stanová" střecha kostela vznikla roku 1570 za vedení mistra Valentina Schneidera.
U jižní stěny kostela je socha P.Marie s Ježíškem z r. 1680 na paměť morové epidemie. Vedle je socha sv. Barbory na průčelí kaple sv. Barbory.
Kolem kostela býval až do r. 1790 hřbitov. Dnes (od roku 2007) je zde kašna architekta Jiřího Jarkovského a sochaře Libora Piskláka. Na díle spolupracovali Ivan Hruška a slévačská kovolitická dílna bratrů Horákových z Podkrkonoší. Čtyři kamenné sloupy z leštěného dioritu zasazené do čedičové dlažby jsou osazeny čtyřmi bronzovými plastikami představujícími parafráze na historické chrliče – draky, ďábly a démony, které už od středověku architekturou procházely.
Na jižní straně náměstí rozhodně nelze přehlédnout dům U Černého orla. Dům byl považován za jedno z prvních hotelových zařízení ve střední Evropě. Postupně zde byla zřízena první městská kasárna, radnice, pošta, hotel s restaurací, archiv, po II. světové válce oděvní manufaktura a obchod.
Roku 1887 byla budova svědkem setkání filipínského národního hrdiny José Rizala a jeho litoměřického přítele profesora Ferdinanda Blumentritta. V podloubí budovy je umístěna busta José Rizala od akad. sochaře Libora Piskláka.
Po roce 1994 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. V gotickém přízemí je otevřen restaurant a kavárna, kde se údajně nabízí výborná česká kuchyně, zvěřina a značková vína. Nevyzkoušela jsem, ale je to o důvod více se sem vrátit :o)))
Sgrafita nad vchodem údajně znázorňují místní zapadlou pověst. Jakou, to ale netuším. Z biblických výjevů v horním patře lze ale vyčíst stvoření světa a vyhnání z ráje :o)))
Dalším nepřehlédnutelným domem v jižní části náměstí je tzv. Dům Kalich. V jádře pozdně gotický dům z 1. poloviny 16. století renesančně přestavěl v letech 1570-80 Ambrož (Ambrosio) Balli pro měšťanskou rodinu Mrázů z Milešovky. Jejich erb je vytesán na vstupním portálu a vyobrazen na dvorním průčelí, kde je i zčásti zachovalá původní renesanční malba. Později zde sídlil solní úřad, který byl označen znakem rakouského mocnářství, umístěným nyní v podloubí.
Dnešní úprava pochází z let 1950-55 a v domě sídlí městský úřad a informační centrum. V roce 1994 byla do průchodu vsazena náhrobní deska manželky původního majitele, Ludmily Mrázové. Restaurování desky prováděl ak. arch. Jan Staněk.
Ve věži se dříve setkávali představitelé města k jednáním, dnes je věž zpřístupněna jako vyhlídková. Mimo sezónu je ale otevřena jen při pěkném počasí, a to nebylo, takže snad někdy příště.
Měšťanské domy.
Na konci jižní strany náměstí je v pozdně gotickém měšťanském domě umístěna Galerie a muzeum Litoměřické diecéze.
Středověká stavba s letopočtem 1513 ve štítku nad oknem prvního patra a s podloubím bývala původně dvoupatrová, v přízemí zachovává dispozici mázhausu se schodištěm do horních prostor domu.
Muzeum litoměřického biskupství bylo svým založením roku 1885 nejstarší v rakousko-uherské monarchii a znovu zpřístupněné veřejnosti bylo jako první po roce 1989. Nejstaršími uměleckými díly jsou kamenné románské plastiky evangelistů a kamenná hlava se zbytky polychromie z kostela sv. Petra a Pavla v nedalekých Žitenicích z let kolem 1180-1190. Muzeum jsem navštívila a musím říct, že jsou k vidění úžasná díla se sakrální tématikou.
Zadní strany budovy.
Renesanční dům ve dvorním traktu. Byl přistavěn v 16. stol. I v této části je galerie.
Bývalá studna.
Samozřejmě jsem nakoukla :o)))
Historický vzhled si zachovává i dvorní trakt sousední budovy.
Budova z druhé strany už pak nese modernější vzhled - modrobílou barvou mi ale spíš připomíná přímořský hotel než měšťanský dům uprostřed Evropy.
V sousední budově je pak Severočeská galerie výtvarného umění. Sem jsem se ale zatím nedostala, to už by bylo na jeden den moc.
A je tu západnís trana náměstí.
Znak z rohového domu.
Tady najdeme tzv. "Dům u pěti panen" (červenobílý dům). Původně gotická stavba byla v letech 1725-30 barokně přestavěna stavitelem O.Broggiem. Údajně se jedná o vlastní dům tohoto stavitele, který v něm žil a pracoval. Na průčelí je ztvárněno pět dívčích obličejů, podle nichž dostal dům svůj název. Dnešní úprava je z let 1951-52.
Další zajímavý dům v severním rohu náměstí.
Vypadá úžasně, ale zatím se mi k němu nepodařilo najít nic.
Domy severní strany náměstí.
Tenhle dům je známý především díky Felixovi Holzmannovi...
který tu prožil kus života.
A to je z Mírového náměstí v Litoměřicích vše. Původně jsem netušila, kam vlastně jedu, ale je to nádherné město a doufám, že jsem tu nebyla naposledy.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

20161105 Litoměřice - Mírové náměstí

Popis

Litoměřice - co jsem všechno viděla - http://www.vrstevnice.com/akce/2016/1611listopad/161105/161105.html
moje akce 2016 - http://www.vrstevnice.com/akce/2016/akce2016.html

Období

listopad 2016 až leden 2017

Statistiky

  • 63 fotek
  • 2 se líbí

Fototechnika

Nikon COOLPIX P330

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Využijte lednové slevy na všechny kalendáře a druhy fotek. Slevové kódy najdete na našich stránkách obchod.rajce.net. Akce platí do 31. 1. 2022
Více info
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
20161105 Litoměřice - Mírové náměstí
Komentáře Přidat