20160506b Kácov
Přes řeku Sázavu se do Kácova přijíždí přes železný Baileyho most, zvaný "bejlina"...
nahoře příjezd "do Kácova", dole pohled směrem "od Kácova"...
most byl sestavený v roce 1975 z původní výzbroje americké armády...
Sázava z mostu.
Samozřejmě nesmí chybět socha sv. Jana Nepomuckého na rozcestí.
Pivovar Kácov - od založení pivovaru roku 1457 až po rok 1918 byli majitelé pivovaru i majiteli Kácovského panství. Jako zakladatele pivovaru jsou uváděni roku 1457 Košínové z Košíně, po tomto rodu se majitelem stal Kuneš Dvořecký z Olbramovic, kterému patřilo celé kácovské panství. V letech 1918 – 1921 přešla správa do habsbursko lotrinských statků. V letech 1921-1948 byla majitelem Česká republika a pivovar Kácov nesl název “Státní pivovar v Kácově”. Po roce 1948 se kácovský pivovar stal součástí středočeských pivovarů a v roce 1957 byl provoz pivovaru zastaven a pivovar byl uzavřen. Poté zde sídlily různé státní firmy, koncem 80. let zde bylo středisko státních drah. Roku 1991 pivovar koupila a zrekonstruovala firma Ados Asistannce, která obnovila v roce 1993 výrobu piva. V roce 1995 byl provoz opět uzavřen. Na podzim roku 2001 se majitelem pivovaru stala firma Pivovar Kácov s.r.o., která zde znovu začala vyrábět pivo.
O pivovaru.
Dům čp. 8 = fara/děkanství. Původní kácovská fara stávala na místě dnešní radnice. Po r. 1650 bylo pro faru vykázáno nové místo. Šlo o dřevěný domek s kamennou podezdívkou, který se bez náležité péče postupně stával neobyvatelným. V r. 1709 nastoupil do Kácova Mikuláš F. Kratochvíle, který se sám pustil do stavby fary. Ani zdejší patron, hrabě Breda, známý z Vrchlického Selských balad, ničím nepřispěl. Tak povstala nynější důkladná jednopatrová kamenná budova dokončená v r. 1718. V ní založil v r. 1750 farář K. J. Foršt první pamětní knihu Kácova (kroniku), jejíž kopie je dodnes zdrojem důležitých informací. Poslední rozsáhlejší stavební úpravy fary proběhly v r. 1978 za faráře Josefa Sochy, který faru opustil v r. 1982.
A kompletní info z tabule.
Jednou z dominant náměstí je mariánský sloup = pískovcové sousoší Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků. Sloup nechala postavit Anna Marie Toskánská. Podstavec a těleso jehlanu zdobí sochy 14 pomocníků = sv. Jiří, Kryštof, Blažej, Diviš, Achacius, Cyriak, Erasmus, Eustach, Pantaleon, Vít, Jiljí, Kateřina, Markéta, Barbora. Na podstavci jsou také sochy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého. Jde o jeden z nejbohatších sloupů co do figurální výzdoby. Původně byla okolo sloupu kašna, avšak voda kameni škodila, a tak byla kašna před r. 1875 odstraněna. Zásadní oprava sloupu proběhla r. 1869 a byla financována císařem Ferdinandem V. Dobrotivým, který v té době zdejší panství spravoval...
Něco víc z infotabule...
socha Panny Marie s Ježíškem na vrcholu sloupu.
V jižní části náměstí nelze přehlédnout zámek, který dnes není v příliš utěšeném stavu. Historie zámku se začala psát v polovině 14. stol., kdy zde vznikla středověká tvrz. V polovině 17. stol. byla přestavěna na jednoduchý barokní zámek, který získal svou dnešní podobu po rozsáhlých úpravách v letech 1727-33. Později byl chodbou propojen se sousedním kostelem.
Info z tabule.
Samotný zámek je rozlehlá obdélníková budova. Z nádvoří je jednopatrová, při pohledu od řeky pak třípatrová. Valbovou střechou proniká úzký dlouhý nástavbový světlík, procházející všemi patry a osvětlující halu i arkády. Tento prvek vytváří typickou siluetu kácovského zámku. Odborné zdroje uvádí, že se jedná o větší obdobu známého ratibořického zámku. Velká většina místností má ploché stropy, schodiště je dvouramenné a na ně navazují chodby, ze kterých je možné vstoupit do většiny zámeckých místností. Sklepy jsou valeně klenuté. Po stranách zámku stojí dvě čtvercové široké věže, jejichž zdivo nepřevyšuje stavbu zámku a které jsou kryté vysokými cibulemi s lucernou. Tvary těchto luceren se drobně měnily podle jednotlivých přestaveb.
Nesymetrické rozložení okenních otvorů a nepravidelná vnitřní dispozice je doplněna slepými malbami oken s figurami pánů a dam v rokokových kostýmech. Tyto postavy vyhlížejí nebo se vyklánějí z oken, jakoby kontrolovaly aktivity v okolí zámku. Malovaných oken s figurální výzdobou tvořících iluzi čilého pohybu v zámku je celkem jedenáct...
vedle vstupních dveří je dokonce malované okno kombinované se skutečným.
Nad vchodem do zámku je oválná kartuš se sasko-lauenburským erbem, rodovým znakem stavitelky zámku. Jde o jeden z poměrně dochovaných původních prvků.
Zdobené průčelí zámku.
Do zámeckého komplexu patří také kostel Narození Panny Marie, který byl se zámkem propojen spojovací chodbou dlouhou 150 metrů. Chodba je dnes nefunkční. Průjezdem je možné projít do bývalého poplužního dvora, kde jsou dnes autoservisy apod.
Kostel Narození Panny Marie ze zámeckého nádvoří.
Nejudržovanější budovou zámeckého komplexu je budova bývalého šprýcharu, přestavěná v roce 1920 na sokolovnu.
Vchod do sokolovny z náměstí...
výzdoba zábradlí u mě vyvolala úsměv, ale i určitou nostalgii. Jen barevné vyvedení chybí :o)))
Vedle sokolovny, na bývalé hřbitovní zdi pod kostelem, je umístěný památník padlým...
z 1. i z 2. světové války.
Průhled na sokolovnu od kostela. Musím se ale přiznat, že jsem neobdivovala budovu sokolovny, mnohem víc mě zaujaly ty staré stromy.
Kaple sv. Floriána, která je jediným pozůstatkem bývalé hřbitovní zdi u kostela.
Kostel Narození Panny Marie - původně gotický kostel pochází ze 14. století, v polovině 18. století byl přestavěn barokně, r. 1819 postaven dnešní empírový presbytář, r. 1845 poničen vichřicí, trojlodí a věž pak r. 1862 důkladně přestavěny. V současné podobě se jedná o neslohový trojlodní kostel se západní hranolovou věží a východním obdélným presbytářem s okosenými rohy. Vnější vzhled je velmi jednoduchý, stěny členěny jen okny s kulatými záklenky. Valbová střecha na trojlodí i nižším presbytáři, na něm sanktusík.
Čtvercová věž  je kryta jehlancem, hlavní římsu prostupují hodiny. V roce 1972 sem byly umístěny dva nové zvony - Marie a Josef.
Něco více z infotabule.
Kostel je trojlodní, běžný interiér byl většinou pořízen v 19. stol.
Hlavní oltář a kazatelna jsou barokní. Na oltáři je obraz Nanebevzetí Panny Marie od Josefa Hellicha z r. 1862 - bohužel nahlédnout se dalo jen přes mříž, takže lépe vyfotit nešlo. Vedle obrazu jsou sochy sv. Vavřince a sv. Floriána, vzadu pak sochy sv. Petra  sv. Pavla. Oltář darovala kostelu vévodkyně Anna Marie Toskánská a vyprosila do něj ostatky sv. Liberáta - kostel je tak každoročně v srpnu cílem věřících ke sv. Liberátovi.
Zadní trakt kostela, na který navazuje 150 m dlouhá spojovací chodba se zámkem.
Proti kostelu přes silnici stojí dům čp. 40, dnes radnice.
Původně zde ale bylo farní obydlí. Když ji asi r. 1624 opustil poslední farář, ujala se budovy vrchnost, která v ní zřídila hospodu zvanou „hořejší". Tu pak prodala 31. prosince 1762 Františkovi Jiříkovi a po něm se 30. března 1797 ujal živnosti jeho syn Ignác Jiřík. Tomu se zde 19. června 1798 narodil syn Jan, později nejdůstojnější biskup Budějovický, Jan Valerian Jirsík.
Na památku je v průčelí domu zasazená pamětní deska. Ke změně jména z Jiříka na Jirsíka došlo chybou duchovního správce, který vystavoval Janovi křestní list a v něm se dopustil hned dvojnásobné chyby. I když je v matrice zřetelně uvedeno, že křestní jméno bylo Johanes Victorinius Gyřík, udělal z něho jednak Valeriána a jednak Jirsíka a jméno “Jan Valerián Jirsík” mladému “Janu Viktorovi Jiříkovi” již zůstalo.
V letech 1832 - 1846 působil Jan Valerián Jirsík také na faře v Minicích u Kralup nad Vltavou...
kde působil nejen jako farář, ale i jako národní buditel a zakladatel národních poutí na Říp.
No a to je z krátké návštěvy Kácova asi tak vše :o)))
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ). - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

20160506b Kácov

Popis

vše o srazu Samopše 2016 - http://www.vrstevnice.com/akce/2016/1605kveten/160506/160506.html
moje akce 2016 - http://www.vrstevnice.com/akce/2016/akce2016.html

První písemná zmínka o obci KÁCOV pochází z roku 1318. Na městečko byl Kácov povyšen roku 1412. Roku 1457 byl založen pivovar, který obnovil svou činnost v roce 2001 (s ročním výstavem 20.000 hl 8 druhů piva). V roce 1726 se panství stalo majetkem Anny Marie Františky Terezie, princezny Sasko-Lauenburské, hraběnky z Neuburgu a velkovévodkyně Toskánské, která přestavěla místní zámek ve stylu severoitalské šlechtické vily.

Období

leden až květen 2016

Statistiky

  • 40 fotek
  • - zobrazení
  • 4 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Zakódované album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Další alba autora

Podobná alba

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout
znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIP Změny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotkuvideo tak objeví více lidí.
20160506b Kácov
Komentáře Přidat