20150723b Dámská 2015 - pá 24. 7. 2015
Druhý den naší Dámské 2015 - v pátek 24. 7. 2015 - byla naplánovaná cesta směrem na jih.
Z Rejvízu jsme se tak vydali podél Černé Opavy. Jeli jsme po proudu, takže jsme hned zkraje ztráceli výškové metry.
První zastávkou byla Lurdská jeskyně. Ke vzniku jeskyně se, samozřejmě váže pověst. Jen nám tedy přišlo divné, jak se zrovna myslivec může ztratit v lese necelé 2 km od Rejvízu. Ale budiž, je to přece pověst :o)))
Kola jsme nechali přivázaná u cesty a k jeskyni jsme museli dojít přes lány borůvčí. Borůvek sice bylo dost, ale byly hrozně droboučké.
V místě zvaném Josefovy skály jsme pak opravdu došli k poutnímu místu...
Lurdská jeskyně u Rejvízu vznikla v roce 1908 ke 100. výročí založení Rejvízského kostela a k 50. výročí poutního místa v Lurdech. Po válce místo zaniklo a znovu bylo obnoveno v roce 2006.
Spolu s poutním místem byly obnoveny i poutě - na kamenném oltáři stojí soška Panny Marie, která je vždy 1. května vyzvednuta v kostele a přinesena sem. 31. října je pak soška snesena zpět do kostela.
Kousek vedle kamenného oltáře je pak nově zbudovaný kamenný kříž.
Bylo to zajímavé místo, které má svého genia loci. A myslím, že nikdo nelitoval krátké zajížďky.
A pak jsme se vrátili do údolí Černé Opavy. Zjistili jsme, že vlastně pojedeme po NS Údolím lapků z Drakova, což jsme uvítali...
protože jsme se mnoho zajímavého dozvěděli a Lenka posbírala několik "kešek".
Zastavení pod Kobrštejnem. Na zříceninu jsme se nedrápali a skřítky hrající kuželky ve zlaté kuželně jsme také nepotkali.
Další zastavení vyprávní pověst o Černé Opavě. A musím říct, že ta říčka je opravdu hodně tmavá.
Zastavení u Lorenzovy-Vavřincovy huti. Tak tohle byl pro mne docela šok. Pamatuji si ji před 10 lety a musím říct, že hodně zchátrala. Je to zcela unikátní technická památka, ale bohužel zůstává jen u tohoto konstatování. Jak je vidět, tak peníze na záchranu se sehnat nedaří. Tak hlavně že byly na vysfaltování stezky podél Černé Opavy...
je mi z toho pohledu dost smutno.
A jsme v Drakově, kde kdysi stávala osada a byla tu celní stanice. V tuhle chvíli jsme klesli už o více jak 170 výškových metrů oproti Lurdské jeskyni. Na tabuli nás hlavně zaujala zmínka o pamětní desce připomínající tragickou smrt Johna Lennona. Nepodařilo se nám ale lokalizovat, kde by asi tak mohla být. Ani jsme nepochopili, proč je zrovna tady. Podle mě to má stejný význam, jako památník americkým hasičům ze září 2011 pod Karlovým mostem (ten tam fakt je).
Zvonek na rozcestníku.
Další zastavení bylo u tohoto stromu...
jde o památný buk, který byl vyhlášen památným stromem v roce 2004...
a strom je to opravdu majestátný. Jen ty ruiny bývalého hamru jsme nenašli. Ty asi bude lepší hledat v období vegetačního klidu.
Další zastavení upozorňuje na kamenná moře na vrcholu Suchého vrchu. Na zajížďku cca 4 km s převýšením více jak 300 výškových metrů ale nikdo nějak neměl chuť, takže jsme si o kamenném moři jen přečetli...
drobnou náhražkou nám pak byl vodopád na Suchém potoce, který se tu vléval do Černé Opavy...
jo a ještě všudypřítomné lesní jahody. Ty byly fakt výborné :o)))
Před Mnichovem - nějak jsem nepochopila, na koho je tu pan Strašák nastražen :o)))
Další informační tabule seznamuje s historií obce Mnichov, kde býval klášter. Současná přestavba ale historickou budovu natolik změnila, že jsem klášter neodhalila. Je ale fakt, že jsem ho ani nijak výrazně nehledala.
Poslední cedule naučné stezky. Resp. první, protože my vlastně jeli z opačné strany. Ale ono je to nakonec jedno. Musím říct, že díky těmto zastavením jsme měli možnost dozvědět se o hradech a dalších místech údolí Černé Opavy mnoho zajímavostí. Bez nich bychom to jen rychle profrčeli a pamatovali bychom si akorát tak že jsme jeli podle nějaké vody :o)))
Celodřevěná Schnaubelova kaple na okraji Mnichova...
a něco málo informací o jejím obnovení. Zajímavé je, že výstavba obnovené kaple byla financovaná výhradně z darů.
Kostel Navštívení Panny Marie v Mnichově. Vystavěn byl původně v barokním slohu v roce 1716 na místě staré kaple, ve stylu novogotiky byl přestavěn v letech 1876 - 1879...
kaplička sv. Jana Nepomuckého u cesty ke kostelu...
kamenný kříž před kostelem...
ve vchodu do kostela je kříž na památku obětí 2. světové války...
hlavní a boční oltář kostela.
Ludvíkov - barokní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1792. Dovnitř se nahlédnout nedalo, ale v kostele jsou varhany z roku 1874 a jsou od firmy Franz Rieger a syn z Krnova. Kostel a část mobiliáře je od roku 2008 kulturní památkou.
V Ludvíkově je několik památných stromů, mě ale zaujala tahle lípa. Takový "sestřih" jsem u lípy ještě neviděla. Je to možná účelové, ale ve stínu lípy si majitelé rozhodně neposedí. Jen nevím, zda se tomu mám smát nebo si myslet něco o idiotech...
V obci lze vidět také několik zajímavý či historických domů. Mě ale asi nejvíc zaujal tento. Historicky sice nijak zajímavý není, mě se ale zkrátka líbil ze všech nejvíc :o)))
Další památkou v Ludvíkově je dřevěná kaple z roku 1923, postavená jako památník obětem 1. světové války. Dnes slouží i jako památník obětem 2. světové války. Kaple byla postavena dle návrhu malíře Ericha Hürdena z Karlovy Studánky především za pomoci místních řemeslníků. Peníze na ni byly získány ze sbírky a dobrovolných darů...
přes mříž se dalo nahlédnout i do kaple.
Karlova Studánka - z Rejvízu do Vrbna jsme stále ztráceli výškové metry, z Vrbna jsem je zase pozvolna nabírali. Ten mírný 12ti kilometrový dokopec Vrbno - KS byl nekonečný. Ale zvítězili jsme :o)))
Karlova Studánka, to jsou především lázeňské domy, které zkrátka nemůžou uniknout pozornosti...
lázeňský dům Libuše...
detail ze zdi jednoho z domů...
lázeňský dům Odra - vypadá nezajímavě, ale jde o nejstarší budovu v Karlově Studánce. Byla dostavěna v roce 1785...
hotel Praděd...
a tohle je tančírna...
dveře se tady ale zcela zjevně neotevíraly už dlouho...
tak aspoň pohled dovnitř skrz skleněnou výplň dveří. Sál je to opravdu rozlehlý...
lázeňské domy v Karlově Studánce...
klasicistní kostelík Panny Marie uzdravení nemocných. Byl postaven v letech 1838 – 1840. Autorem projektu byl zřejmě Antonín Onderka, pravděpodobný autor architektonického řešení celé osady. Dochované plány nejsou signovány, Onderkovo autorství je odvozeno z jeho angažmá u řádu. Objekt je řešen jednotně, včetně soudobého vnitřního zařízení, doplňovaného do 60. let 19. století.
jednotný architektonický styl je dodržen i u budovy ředitelství lázní...
socha Petra Bezruče v lázeňských sadech...
je umístěna kousek od Pitného pavilonu, kde vyvěrá pramen Petr...
musím říct, že mě osobně tahle minerálka velmi chutnala a ani jsem neměla pocit, že by nějak páchla po sirovodíku, jak je mnohde uváděno...
detail věžičky pavilonu.
Další zajímavou památkou je dřevěná barokní osmiboká kaple sv. Huberta...
něco o kapli...
sv. Hubert je patron myslivců a lovu a tomu odpovídá i vnitřní výzdoba kaple...
obrazy byly pořízeny cca v r. 1758 a hlavní podíl na výzdobě měl malíř Kryštof Handke...
obraz na oltáři zpodobňuje sv. Huberta s jelenem, sedací prvky jsou vyrobeny z prken a z jesenických samorostů.
Z Karlovy Studánky jsme vyjeli na Hvězdu (parkoviště pod Pradědem), kde HMS s "dědkama" zůstali na obědě. Já s Lenkou jsme se najedly v KS, tak jsme pokračovaly dál. Nejprve nás čekal úžasný sjezd do Malé Morávky, kde jsem se chtěla podívat na Kapličkový vrch. Odbočka ale nebyla značená a přejela jsem ji. Pak už jsme jen narazily jen na tuhle stodolu, která avizuje jakési muzeum o Kapličkovém vrchu...
ale ačkoli mělo být otevřeno, dveře stodoly byly pevně uzamčeny na několik zámků. Tajemství Kapličkového vrchu mi tak zůstane zatím utajeno.
Pod sjezdovkou v Karlově. Jo, když se to přežene... :o)))
A tady zřejmě sídlí nějaký řezbář.
Z Karlova jsme se vysápaly po žluté nahoru na kopec. Pravda, kousek to byl trošku cross, ale jinak byla to nádherná cesta...
po ktré jsme dojely až na rozhlednu Nová Ves...
a jako vždy, já jsem se svými závratěmi hlídala dole kola a do výšin rozhledny jsem hleděla jen od spodu :o)))
něco o stavbě rozhledny...
informační leták.
Z rozhledny jsme sjely do Žďárského Potoka a odtud jsme jely po cyklostezce podél Podolského potoka. Pravda, na začátku bylo uvedeno, že cca 400 metrů je nesjízdných, ale na to jsme nedbaly. Cesta podél potoka byla nádherná a nakonec se to dal zvládnout i ten nesjízdný úsek - nejhorších bylo těchto cca 100 metrů a ty jsme zkrátka vytlačily...
z lesní pěšiny se vracíme zpět na lesní silnici. Je tedy fakt, že dneska už jsme toho měly docela dost, nicméně pár kilometrů nás ještě čekalo. Vzpruhu nám dodalo, když jsem zjistila, že nyní bychom už v podstatě měly jet jen dolů z kopce.
Sjezd k motorestu Skřítek, odtud to bylo po silnici do Klepáčova.
Zastávka v Klepáčově...
kde je dřevěná kaple sv. Jana Nepomuckého...
velmi prostý interiér...
něco informací o kostele...
věže kostela...
kamenný kříž před kostelem z roku 1783.
Poslední sjezd do Vernířovic nám zpestřily lesáci.
A jsme ve Vernířovicích. Teď už jen najít hotel Reoneo - tady jsme si vzaly na pomoc Lenčinu GPS...
na "návsi" jsme vyjely přímo proti památníku čarodějnických procesů a kostelu. Víc jsme se tu nerozhlížely, protože GPS nás posílala dál...
díky tomu jsme v zahradě po levé straně přehlédly tento dost důležitý kámen...
GPS nás dovedla až k tomuto domu - byl to, samozřejmě, skoro poslední dům v obci a samozřejmě jsme k němu sjely hezkých pár výškových metrů dolů. Jak jsme později zjistily, jde o Vernířovice čp. 7, zatímco hotel Reoneo je na adrese Vernířovice orient. č. 7 - GPS se zktátka řídí podle čísel popisných ne orientačních. V nohách jsme měly 70 km přes tři kopce a do očí se nám hnaly slzy při představě, že se musíme vysápat zpátky 2 kilometry ke kostelu. Ale nedalo se nic dělat a ten dokopec nakonec nebyl tak strašný, jak se podle sjezdu zdálo.
cestou zpět jsme se aspoň zastavily u kaple přeživších 1. světové války...
a u kamenného kříže...
a pak už jsme konečně dorazily k cíly dnešního dne - k hotelu Reoneo. Na tachometru jsem měla 72 km, převýšení bylo asi 860 výškových metrů a zpětně nahlíženo byla to naprostá paráááda :o)))
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

20150723b Dámská 2015 - pá 24. 7. 2015

Popis

mapa - http://www.mapy.cz/s/kgHz
vše k Dámské 2015 - http://www.vrstevnice.com/akce/2015/1507cervenec/150723/150723.html
moje akce 2015 - http://www.vrstevnice.com/akce/2015/akce2015.html

Období

léto 2015

Statistiky

  • 85 fotek
  • 3 se líbí

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Využijte lednové slevy na všechny kalendáře a druhy fotek. Slevové kódy najdete na našich stránkách obchod.rajce.net. Akce platí do 31. 1. 2022
Více info
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
20150723b Dámská 2015 - pá 24. 7. 2015
Komentáře Přidat