20150321 Prvojarní narozeninová
V sobotu 21. 3. 2015 jsme s HMS uspořádaly tradiční narozeninový cyklovýlet - tentokrát za památkami na pravém břehu Berounky.
Oproti původním plánům jsem v sobotu musela jet autem do Řevnic (v pátek večer měla naše kočička kolizi s autem a v sobotu odpoledne bylo nutno ji vyzvednout na veterině, kde jí amputovali zadní levou packu http://vrstevnice.rajce.idnes.cz/150101_Slapina_a_Hermina_2015/#150321a.jpg )
vlak přijel se zpožděním více jak 10 minut, ale přijel :o)))
V Berouně u nádraží jsme najeli na modrou turistickou značku. Začali jsme stoupat a Beroun zůstával dole pod námi.
Na okraji Tetína jsme zahnuli směrem k vrchu Damil a od této chvíle jsme se drželi po NS Tetínské vyhlídky II. http://vrstevnice.rajce.idnes.cz/150321_NS_Tetinske_vyhlidky_II./
A začali jsme zdolávat další dokopce :o)))
Výhled na Beroun.
Zastavení na jedné z vyhlídek - Burajda, HMS, Iva, Alča, Jardig, Ryann, Honza, Radka.
Jeden z mnoha výhledů na Tetín.
Na vrchu Damil bylo v minulosti několi vápencových lomů a po tzv. "vápenících" tu zbylo pár staveb.
Stoupáme výš a výš - Honza a HMS...
Iva, Jardig, Ryann.
Původně jsme si mysleli, že jsme na vrcholu Damilu, ale až doma jsem zjistila, že jsme se nechali vést naučnous tezkou, takže jsme vrch Damil minuli.
I tak byl ale výhled nádherný. Vůbec se nedivím, že sem chodila i kněžna Teta, alespoň tak to A. Jirásek uvádí ve svých Pověstech, i když tam se tento vrch nazývá Pohled.
Modrý lom pod vyhlídkou.
Strom obrostlý lišejníkem - podle něj bych teda sever rozhodně neurčila :o)))
Pozůstatek malodráhy - vlečky, která vedla kdysi do lomů.
A další pozůstatek těžebních prací - tunel...
a dokonce se do něj dalo i vejít...
světlo na konci, resp. na začátku tunelu.
Z Damilu jsme sjeli do Tetína - historická stodola při cestě.
Tyto domy tady také již pár století stojí. Jen bych si tipla, že původně šlo o hospodářské budovy, ale těžko říct.
Naše trasa mířila přímo do "centra" Tetína, kde jsou vedle sebe dva kostely - románský kostel sv. Kateřiny a barokní kostel sv. Ludmily.
Začíná tady také kratší NS Tetínské vyhlídky I., která se věnuje pamětihodnostem Tetína. A že jich na tak malém kousíčku je :o)))
Kdysi býval na Tetíně dřevěný knížecí dvorec, který byl vdovským sídlem kněžny sv. Ludmily. Ta zde byla v noci z 15. na 16. září 921 zavražděna (uškrcena) najatými vrahy. Socha sv. Ludmily stojí vedle kostela.
Ke kostelu sv. Kateřiny se vstupuje zvonicí...
deska ve zvonici...
dřevěné schody nahoru do zvonice...
kde jsou dva zvony. Jak je vidět, dnes se již ručně nezvoní, ale jsou poháněny motory...
byli jsme tu v poledne, takže jsme měli možnost zvony i slyšet...
ze zvonice se projde na bývalý hřbitůvek a z něj je pak vstup do samotného kostela, který je ale uzavřen. Hřbitůvek je tak miniaturní, že se z něj kostel vyfotit nedá. Do zdi hřbitova byl také při opravách v roce 1929 zazděn kříž, který byl sundán z věže kostela.
kostel sv. Kateřiny je velmi jednoduchá románská stavba...
boční kamenný portál.
Barokní kostel sv. Ludmily je ze 17. stol. na místě původního gotického kostela ze 14. stol.
kostel je jednolodní, hlavní oltář je kamenný, uprostřed je obraz kde sv. Ludmila a kněz Pavel vyučují sv. Václava.
Pak jsme přešli k nejstaršímu kostelu sv. Jana Nepomuckého. Od Berounky jsou u domů opět patrné bývalé hradby.
Kostel sv. Jana Nepomuckého, původně kostel sv. Michaela. Poblíž tohoto kostela stával údajně dřevěný dvorec sv. Ludmily, kde žila po té, co ovdověla.
Před kostelem je tzv. votivní kříž, který dal v roce 1795 postavit benediktýn Vojtěch Cassanova.
Něco málo o kostelu sv. Jana Nepomuckého...
kamenný portál vstupu do kostela...
interiér kostela je velmi prostý. Obraz na oltáři znázorňuje sv. Jana Nepomuckého jako poutníka do Staré Boleslavi...
je zde i několik náhrobních kamenů - tento je údajně nejstarší a jde o hrob malé holčičky...
kolem kostela býval malý hřbitůvek, který sloužil nejen Tetínu, ale i okolnímm obcím Koda a Tobolka...
asi nejzachovalejší hrob proti vstupu do kostela - jde o hrob místního faráře...
márnice za kostelem.
Od kostela je nádherný výhled do údolí Berounky a tabule informují o stavu při povoních - proti proudu směrem k Berounu...
po proudu směrem ku Praze...
celkový pohled.
Průčelí zámku na "návsi" v Tetíně. Hodiny v průčelí zámku jsou funkční a měly by hrát od 9 - 19 v každou celou hodinu melodii písně "Nad Berounkou pod Tetínem". Zda je to ale pravda, to se nám ověřit nepoštěstilo.
Z Tetína jsme jeli dám po modré...
místy nás čekaly i bikerské pasáže. Ale co jsme neprojeli, to jsme protlačili :o)))
Jeskyně Koda - stejné jméno nese i NPR vyhlášená v roce 1952. Patří mezi nejstarší chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Území je součástí Evropsky geologicky významné lokality...
současná jeskyně je přístupná. Kdysi se tady trampovalo a já tady ještě pamatuji z větví zbudovaná lůžka...
pohled z jeskyně...
podle fotek nahoře je vidět, jak to před jeskyní vypadalo v roce 198 (s "pionýrama" jsem tu tehdy nocovala při výletu 24./25. dubna). Byť tu bylo ohniště, za rozdělání ohně v NPR jsme tehdy dostali hodně vyčiněno od ochranářů. Naštěstí jen ústně :o)))
Jarní pozdrav z Kody.
Od jeskyně už byla cesta pohodová a za chvíli jsme vyjeli na silnici a po ní jsme byli během chvilky v Korně.
Při průjezdu Korna mě zaujala pseudorománská kaplička...
která se vypínala v horní části návsi...
kaple byla postavena v 19. stol. a byla zasvěcena sv. Václavovi, který je  obraze uvnitř kaple...
v těsné blízkosti kapličky stojí památník...
který je věnován místním hasičům.
Další zastávkou byla Liteň - městečko na památky a osobnosti víc než bohaté. Původně gotický kostel sv. Petra byl vystavěn v letech 1352–1357. Za třicetileté války byl v roce 1639 zcela vypálen Švédy. Roku 1661 byl postaven znovu v barokním slohu. V roce 1892 upraven v novorománském slohu. V roce 1906 byla přistavěna věž a průčelí upraveno novobarkokně. Kostel sv. Petra a Pavla je společně s ohradní zdí zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR...
Nad vchodem do kostela je erb Daubků s heslem Suscipere finire (Omezit závazky) - připomíná jejich podporu kostela a financování jeho úprav a rozšíření v letech 1880 – 1906.
V ohradní zdi kostela je výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého, která je rovněž zapsaná do seznamu památek.
Liteň byla kdysi centrem celé oblasti, takže tu byla zřízena i škola...
o jejíž vybudování se zasloužli významní reformátoři Českého školství.
V letech 1853 - 1856 pobýval v Litni Svatopluk Čech, který tu má nyní nejen pamětní desku na domě, kde bydlel (dnes zvaný Čechovna), ale má tu i sochu v sadech u kostela, které nesou jméno Sady Sv. Čecha...
a naproti kostelu má i muzeum.
V Litni nelze opominout zámek, který byl založen r. 1195 jako tvrz. Po roce 1648 byl přestavěn do barokní podoby a získal současnou dispozici. Zámek tvoří jednoposchoďová budova obdélníkového půdorysu se čtyřmi křídly a atriem. Významnou érou zámku je panství Daubků po roce 1850, kdy se stal centrem moderně koncipovaného velkostatku. Zámek hostil řadu významných osobností té doby. Po roce 1948 byl zámek vyvlastněn a dlouhá léta sloužil jako učiliště. Po roce 1989 byl zámek vydán v restituci a později prodán. Současný vlastník provádí postupně obnovu budov. Nicméně jako soukromý objekt je zámek včetně zámeckého parku veřejnosti nepřístupný. Celý areál zámku je v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Kousek za Litní jsme se krátce zastavili uhrobky rodiny Daubkových, která stojí v anglickém parku. Autorem je Antonín Wiehl (je také např. autorem hrobky Slavín na Vyšehradě). Novorenesanční stavba hrobky s pohřební kaplí pochází z roku 1888. Autory výzdoby fasády a interiéru kaple jsou Josef Václav Myslbek a Maxmilián Pirner. V tympanonu nad vchodem jsou dvě letící postavičky dětí (putti) nesoucí vavřínový věnec s mozaikovou výplní červeného kříže na žlutém pozadí (autorem návrhu tympanonu je J. V. Myslbek, 1888). Nad vchodem je pískovcový pás s nápisem RODINA DOUBKOVA. Na ploché plechová střeše je osazen tambur s nízkou kupolí a skleněnou vitráží. Nároží kaple jsou zdobena čtyřmi sochami andělů s kovovými křídly...
uvnitř hrobky by měl být mramorový oltář se sochou sv. Josefa s Ježíškem, které navrhnul Josef Václav Myslbek v letech 1884 – 1886. K zajištění ostrahy hrobky byl v jejím sousedství u silnice postaven domek pro hlídače, kolem kterého vede jedna z přístupových cest k hrobce...
stromy v parku.
Naší poslední zastávkou byly Svinaře, kde jsme přes oplocení nahlédli do zámecké zahrady. Byl vybudován asi v 16. stol. na místě bývalé tvrze ze 14. stol.  Zámek je obvyklá patrová budova o rozměrech 24 x 12 metrů o sedmi osách, jejíž střední trojosý rizalit v západním průčelí ji o patro převyšoval. Nad střechou se tyčí polygonální věžička se stanovou stříškou s korouhví, která má nápis "AMV1766". Po provedení přídělů v roce 1950, připadl zámek Cementárnám v Berouně a nastala nejsmutnější etapa v jeho historii. Zámecká budova byla předělána na byty a hospodářský dvůr používalo družstvo a později státní statky k zemědělské výrobě. Do údržby a oprav peníze neplynuly a nastalo pozvolné chátrání. V roce 2003 koupil zámek Ing. Jiří Nosek, který zahájil rekonstrukci objektu. V současné době je zámek pro veřejnost uzavřen.
Na proti zámku je ještě patrná alej, která tvořila původní příjezdovou cestu. My se ale vydali po silnici dolů do Zadní Třebáně a pak klasikou podél Berounky. Pro mne výlet skončil v Řevnicích, kde jsem vyzvedla auto a jela pro kočičího maroda na veterinu. Ostatní to poctivě došlapali po svých až do Prahy. Musím HMS pochválit - navrhla opravdu skvělou trasu. Osobně mohu cestu z Berouna přes Tetín a Liteň každému jen doporučit.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ). - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

20150321 Prvojarní narozeninová

Popis

rozcestník akce: http://www.vrstevnice.com/akce/2015/1503brezen/150321/150321.html
zajímavosti po cestě: http://www.vrstevnice.com/akce/2015/1503brezen/150321/150321.pdf
trasa: http://www.mapy.cz/s/gto2
NS Tetínské vyhlídky II. - http://www.vrstevnice.com/odkazy2/naucStezky/stredoCechyZapad/tetin2.html
moje akce 2015: http://www.vrstevnice.com/akce/2015/akce2015.html

V sobotu 21.3.2015 jsme vyrazili na již tradiční narozeninovou. Tentokrát jsme s HMS připravily trasu přes bájný Tetín.

Období

březen 2015

Statistiky

  • 73 fotek
  • 1 video
  • - zobrazení
  • 1 se líbí

Fototechnika

Nikon COOLPIX P330

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Zakódované album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Další alba autora

Podobná alba

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout
znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIP Změny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotkuvideo tak objeví více lidí.
20150321 Prvojarní narozeninová
Komentáře Přidat